Fen Edebiyat Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

Bolummisyonvizyon

 

 

   

Bölüm Misyonu 

Eğitim Bilimleri Bölümü kapsamındaki eğitim-öğretimin niteliğini, ulusal (TYYÇ, FEDEK, EFDAD) ve uluslararası (ENQA, ISCED, ESG) yükseköğretim kalite referanslarının öngördüğü standartlarda yürütmektir.

 

Bölüm Vizyonu

Eğitim Bilimleri Bölümü alanındaki eğitim hizmetini, ulusal ve uluslararası yükseköğretim kalite referansları doğrultusunda;

  • bölümdeki ders içerikleri ve öğretim etkinliklerinin çıktıları olan bilgi-beceri-yeterlilikleri belirleme,

  • öğrencilerin sahip olması gereken bilişsel, sosyal ve mesleki becerileri belirleme, ders içeriklerine entegre etme,

  • bölümün disiplinler arası gereksinimlerini belirleme ve öğretim içeriklerine entegre etme,

  • bölümün toplumdaki somut çıktılarını belirleme ve sahadaki etkililiğini izleme-değerlendirme,

  • ulusal ve uluslararası öğretmen yetiştirme politikaları doğrultusunda öğretmen adayları yetiştirme,

  • eğitim ve diğer alanlardaki sosyal sorunlara ilişkin duyarlılık ve sorumluluklar kapsamında bilimsel araştırma, proje, yayın üretmektir.

   

 

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.