Fen Edebiyat Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

Ders İçerikleri

 

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

Ders Kodu  Dersin Adı
 PFS 101  Eğitim Bilimine Giriş
 PFS 102  Öğretim İlke ve Yöntemleri
 PFS 103  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 PFS 104  Sınıf Yönetimi
 PFS 105  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 PFS 106  Eğitimde Program Geliştirme
 PFS 107  Rehberlik
 PFS 108  Özel Öğretim Yönetmleri
 PFS 109  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
 PFS 111  Eğitim Psikolojisi
   
 
 LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ
 
Ders Kodu  Dersin Adı
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri
Ders Kodu  Dersin Adı
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri
Ders Kodu  Dersin Adı
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.